Close

Za netopýry a osvědčením do parku Polvoranca

                V sobotu 4. 6. proběhlo naše závěrečné setkání tohoto školního roku a nebylo jen tak ledajaké. Vydali jsme se totiž do přírodního parku Polvoranca, který leží poblíž působiště České školy Madrid. Díky pečlivě připravenému programu stážistek Martiny a Terezy byl tento den opravdu výjimečným, jak se k předávání osvědčení sluší a patří.

                Procházku jsme zahájili krátkým úvodním slovem a rozdělením dětí do týmů věkově smíšených, aby se napříč třídami mohly lépe poznat. A nabitý program mohl začít!

                Hra, která vše rozproudila, byla naučná i běhací zároveň. Informace o historii i současnosti parku na děti čekaly rozmístěné po parku a byly klíčem k odpovědím na záludné otázky. Hra program dokonale nakopla a děti nadšeně pokračovaly k hmyzímu domečku v zahrádce poblíž infocentra (@Centros de Educacion Ambiental Polvoranca y Bosque Sur), kde si vyslechly krátké povídání o užitečnosti takového obydlí. A jak jinak si představit nejlépe život hmyzu, než si jej vyzkoušet na vlastní kůži a ještě si při tom užít legraci? Hra na vyvíjení brouka sklidila u všech velký úspěch! V “zahradě kamenů” všechny překvapila mapa regionu Madrid sestaveného z hornin odpovídajících každé jeho oblasti. I zde bylo třeba nastražit smysly a dozvědět se co nejvíce pro splnění dalšího z úkolů. Tajemnou a trochu strašidelnou legendu o místním kostele svatého Pedra si pro všechny připravila Lenka. Naštěstí nás hned záhy rozveselila bláznivá fotovýzva! A aby odměna v podobě ručně vyrobeného netopýra a oplatku z redakce Čtyřlísktu byla opravdu zasloužená, plnili jsme během procházky ještě tři průběžné úkoly. Kleštěmi jsme sbírali odpadky, poznávali jsme živočichy, a také hledali netopýří budky. Užitečných nepopýrů si totiž v tomto parku nesmírně váží!

Po krátkém odpočinku na nás čekal hlavní hřeb dne, a to předávání zaslouženého osvědčení. Předškoláci i školáci nastupovali na mini pódium po třídách a každá paní učitelka svou skupinku  krátce představila. Závěrečný proslov našich absolventů, deváťáků, na které jsme náležitě pyšní, zahřál u srdíčka. Dalším milým překvapením tohoto dne byly dopisy od našich kamarádů ze Stuttgartu a dáreček v podobě tašky s obrázkem 10. výročí naší české školy!

S pocitem příjemně stráveného slunečného dopoledne jsme se rozloučili a spousta vyučujících odcházela s náručí plnou květin na společný oběd. Už se nemůžeme dočkat začátku příštího roku! A co vy, těšíte se taky?