Close

Rozcvička

Oromotorika

Před vyvozováním hlásek se vždy snažíme rozcvičit mluvidla, jsou to přeci svaly a ty potřebují před podáváním vrcholného výkonu zahřát. Níže můžete najít tipy jak na to!

Posílení měkkého patra

Sluchové vnímání

Jste si jistí, že vaše dítě hlásku dobře slyší? Je velmi důležité, aby byla hláska nejprve sluchově dobře rozpoznána a odlišena od ostatních. Ověřit si sluchové vnímání u vašich dětí můžete pomocí cvičení níže. Úkol stejné-nestejné slouží k ověření, zda dítě rozpozná rozdíl mezi dvěma nesmyslnými slovy. Dalším úkolem se prověří sluchová analýza a syntéza. Úkol zní jasně, rozlož slovo na hlásky a poznej vyhláskované slovo.

Vytleskávání

Vytleskávání slabik a určení počtu slabik je jednou ze schopností sluchového rozlišování, kterou si děti osvojují v předškolním věku a zdokonalují v první třídě. Dítě již od raného věku přichází do kontaktu se slovy, které vnímá jako zvuky. Teprve pomocí písniček, říkadel a rozpočitadel rozkládají slova na slabiky, a tím si vytvářejí představu o slově. Vytleskávání slabik je dovedností, která předchází již zmíněné sluchové analýze a syntéze. A proč je to tedy důležité? Porozumění skladby slova je důležitým předpokladem k osvojení si čtení a psaní. Pokud vidíte, že vaše dítě má s vytleskáváním stále problémy, doporučujeme cvičit denně v krátkých intervalech, abyste dítě neunavili a neodradili. Začínáme se slovy jednoslabičnými a postupně volíme slova delší.

Cvičení na jakou hlásku začíná či končí slovo

Rozpoznat sluchem iniciální a finální hlásku slova je jedno z cvičení k rozvoji sluchového vnímání. Úkolem je, aby dítě určilo první hlásku slova a následně i poslední hlásku slova. Zeptejte se svého dítěte, jakou hlásku slyší.