Close

Učitelé

Naši vyučující

Složení pedagogického sboru ČŠM je velmi heterogenní. Všichni učitelé mají praxi v práci s dětmi (doučování, mimoškolní akce, instruktoři různých kurzů pro děti). V týmu je také logoped i logopedický poradce pro skupinovou a individuální logopedickou péči dětí, speciální pedagog – psycholog a monitor volnočasových aktivit. Veškerá práce s dětmi je konzultována v průběhu školního roku s rodiči a na pravidelných poradách.

Škola podporuje účast učitelů na vzdělávacích kurzech zaměřených na výuku českého jazyka v zahraničí jako např. Konference Českých škol bez hranic nebo metodické kurzy organizované ÚJOPem (Ústav jazykové a odborné přípravy) Praha.

Složení týmu učitelů-dobrovolníků:

VERONIKA Darmopil

MIROSLAV Masný

VENDULA Dvořáčková

EMA Hubáčková

KRISTÍNA Hamplová

VERONIKA Koutná

NIKOLA Machalová

A naše stážistky: ADÉLA Dolinská, KATEŘINA Zahradníčková a AGÁTA Škodná