Close

Literární dílna pro nečtenáře

V sobotu 26.03.2022 jsme v České škole Madrid uspořádali pro naše školkové děti literární dílnu. Celým dopolednem nás provázela nádherná kniha Dobrodružství pavouka Čendy od českého autora Pavla Čecha.

Nejdříve jsme si z barevné vlny utkali pavučinu a uvítali jsme mezi sebou osamělého pavoučka, který hledal nové kamarády. Děti i rodiče pomáhali budovat příběh – vymýšleli pavoučkovi jméno, napodobováním zvuků starého opuštěného domu doprovázeli vypravování, a dokonce pomáhali Čendovi osvobodit kukačku.

Děti pak namalovaly, jak si představují les plný pavouků, s nimiž by se Čenda mohl seznámit. A protože měl příběh, plný ochoty pomáhat druhým, šťastný konec, zakončili jsme naše setkání písničkami o pavoučkovi i kukačce, kdy nás děti velmi rády doprovázely na různé hudební nástroje. 

Děkujeme všem za vytvoření úžasné tvůrčí atmosféry…