Close

Čeština jako cizí jazyk pro dospělé

Výuka dospělých je pro nás stejně důležitá jako výuka dětí. Rádi přispíváme k šíření našeho jazyka zejména tam, kde je ke studiu motivace jako například porozumění vlastním dětem či česky mluvícímu partnerovi. V našich kurzech ale vítáme všechny zájemce o češtinu, protože si vážíme jejich zájmu a rádi je podpoříme. Snažíme se o zprostředkování nejen samotného jazyka, ale i českého sociokulturního prostředí.

Proto všechny naše studenty rádi uvítáme také na našich mimoškolních akcích, kde si mohou své znalosti procvičit, aniž by museli jezdit do České republiky na návštěvu. V posledních letech jsme vytvořili tři skupiny dospělých studentů – začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Maximální počet studentů ve skupině je 12.

Jako velký pomocník nám slouží online časopis AHOJ, který je určen studentům češtiny pro cizince a obsahuje české texty na aktuální témata, lexikální a gramatická cvičení a mnoho dalšího. Články jsou rozděleny podle úrovně na snadné, středně obtížné a obtížné. Autory příspěvků v časopise jsou lektorky češtiny pro cizince s dlouholetou praxí. Časopis bude vycházet čtvrtletně. První číslo je dostupné zdarma zde.

Výuka se koná v Colegio Amanecer a rozvrh na aktuální akademický rok najdete zde.