Close

O nás

Krajanský spolek ČESKÁ ŠKOLA MADRID

Česká škola Madrid (dále jen ČŠM) je nezisková organizace založená v květnu 2012.

Škola ja zaměřená především na vzdělávání nejmladší generace v rámci krajanských projektů nesených potřebou uchovat český jazyk u mladé generace Čechů žijících v zahraničí.

 • Poskytuje pravidelná setkávání českých a vícejazyčných rodin žijících v Madridu nebo jeho okolí (La Comunidad Autonoma de Madrid).
 • Nabízíme výhradně česky mluvící prostředí a podpůrný program pro děti předškolního věku, výuku českého jazyka a reálií v zahraničí podle Rámcového programu MŠMT ČR pro školní děti.
 • Organizujeme kurzy češtiny pro cizince (doplňková aktivita).
 • Pořádáme oslavy významných českých svátků jako jsou Sv. Mikuláš, Vánoce a Velikonoce, oslava Mezinárodního dne dětí; také pořádáme výlety všeho druhu.
 • Spolupracujeme na českém projektu Noc s Andersenem, nebo třeba na vydávání dětského časopisu Krajánek.
 • Nabízíme přednášky pro rodiče, logopedické poradenství a poradenství v oblasti bilingvismu.

Zaměření ČŠM vyplývá také z jejího statutu krajanského spolku (Ustanovení I, článek 2), kde se uvádí, za jakým účelem je založen tento krajanský spolek. Tyto účely jsou následující:

 1. Šířit a rozvíjet výuku českého jazyka a české kultury
 2. Podporovat své členy a jejich rodiny, zejména pak jejich děti, v jejich snaze používat a udržet český jazyk a české kulturní tradice ve Španělsku
 3. Podporovat zájemce v jejich snaze poznat český jazyk a českou kulturu
 4. Podporovat výměnu a vzájemné poznávání české a španělské kultury
 5. Poradenství v otázkách bilingvismu a bilingvální výchovy dětí