Close

June 3, 2017

Zápis na školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se Česká škola Madrid rozrůstá každým rokem a s tím narůstají také nároky na  organizaci nejen celého školního roku, ale hlavně samotného vyučování, rozhodli jsme se pro zavedení zápisného do naší školy.

Abychom se na začátku nového školního roku 2017/2018 neobjevili před problémem, že ještě před jeho zahajením neznáme jednotlivé počty žáků ve skupinách/třídách, prosíme Vás o vyplnění zápisného formuláře zde: (rezervační poplatek_deti), který Vám zaručí přijetí Vašeho dítěte/žáka do školy v novém školním roce. Zároveň nám tímto pomůžete v plánování a organizaci vyučování na nový školní rok .

Vyplněný formulář, prosíme, odevzdejte ve škole, a to nejpozději poslední den školního roku, tedy 17. června 2017, nebo zasílejte emailem (ceskaskolamadrid@hotmail.com) do 30.6.2017. Děkujeme za pochopení.

 

            Platba školného na školní rok 2017/2018 proběhne od 1. do 23. září 2017. Předpokládáme, že cena školného zůstane zachována (viz také Ceník na webu školy http://ceskaskolamadrid.es/cs/ceny-kurzu/), stejně tak časový rozpis výuky dětí a dospělých (budeme Vás včas informovat, prosíme sledujte náš  email, webové stránky a facebook)