Close

Učíme se

Českou školu karanténa nezastaví!

Ve třídách se sice nějakou dobu nepotkáme, ale každou sobotu se vídáme alespoň online. Česká škola je tady pro své žáky – máme radost, že se můžeme vidět, popovídat si a že Česká škola může pokračovat. I v karanténě je totiž potřeba se smát, udržovat zdravou rutinu a stále se učit něco nového. A lépe to jde s kamarády!

——————————————————————————–

Třída nejmenších a třída mladších předškolních dětí

Nemožnost prezenční výuky pro nás rozhodně není překážkou, a tak se se svými skupinami nejmenších a mladších předškolních dětiček pravidelně setkávám přes aplikaci Zoom. S oběma skupinami jsme stihli probrat barvičky kolem nás, naučit se různá říkadla spojená s jarem a v neposlední řadě jsme se věnovali Velikonocům a jejich tradicím. Pravidelně zahrnujeme do výuky i lidové a tematické písně. Na poslední hodině jsme se naučili i za pomoci Křemílka a Vochomůrky, jak rostou rostliny a jaké jsou znaky jarní přírody.

Děti obou skupin tvořily různé obrázky s jarní tematikou. Také jsme si na Velikonoce společně vyrobili ovečky z vaty a z těstovin. Na všechny krásné výrobky našich šikovných dětí se můžete podívat níže.

Jako paní učitelka obou tříd mohu říci, že se děti hodin nadšeně v hojném počtu účastní a tímto bych tedy chtěla poděkovat především našim úžasným rodičům, kteří dělají maximum pro to, aby se výuka na dálku mohla konat. Velmi se těším na vás i na děti, společně to jistě zvládneme!

——————————————————————————–

Třída starších předškolních dětí

Ani karanténa nás nezastaví! Naši starší předškoláci jsou do výuky tak zapálení, že se společně scházíme přes skype. Výuku spolu vždy nastartujeme logopedií. Je třeba dobrou výslovnost pilovat, i když naše děti mluví výborně. Dýchání, foukání, posilování a práce na motorice jazyka jsou základy pro perfektní výslovnost, a to vše naši předškoláci zvládají!

Online výuka nám také umožňuje se spolu bavit o různých tématech, a tím rozšiřovat slovní zásobu. Vyprávíme si třeba o jarní přírodě, o zvířatech, učíme se básničky a nezapomněli jsme ani na Velikonoce.

Jelikož se předškoláci rádi vyjadřují přes své malby, kreslíme podle pohádek. Kreslení podle čtené pohádky nám slouží nejenom k relaxaci, ale především k ověření, zda děti opravdu věnují pozornost čtenému a především zda rozumí.

Každá hodina je obohacení pro obě strany a ani občasné technické problémy nás nezastaví!

——————————————————————————–

Třída 1. aneb Prvňáčci v akci

Že prvňáčci jsou občas neposední jako blešky, to si snad každý dovede živě představit. Proto jejich výuka probíhá zpravidla individuálně. Možnost mluvit se svou českou paní učitelkou je pro ně velmi důležitá. Žáčci potřebují vědět, že česká škola nezmizela, ale že tam někde na ně paní učitelka stále myslí a zajímá se o ně.

Vyučovací hodiny trvají přibližně půl hodiny a jsou plné povídání o právě probírané látce.  Děti čtou, odpovídají na otázky, vysvětlují, popisují a vypráví učitelce své zážitky. Vše probíhá samozřejmě v českém jazyce.

Neméně důležitý je pro ně kontakt se svými spolužáky. Jednou za čas je proto naplánováno skupinové setkání, které jim umožní navzájem se vidět, pozdravit se, zamávat si a povědět pár vět. S technikou a také s dalšími věcmi pomáhají rodiče, kterým tímto velmi děkujeme za spolupráci a trpělivost.

Projekt „Malí spisovatelé a ilustrátoři“

Výuky na dálku jsme se nezalekli, dokonce jsme se spolu pustili do projektu „Malí spisovatelé a ilustrátoři“ pořádaným časopisem Krajánek. Po domácí přípravě, která se skládala ze čtení příběhů o strašidláckém strašidýlku Černoočkovi, víle Elišce, žabích kamarádech a dalších zvířátek z louky u potoka, jsme se jednoho dne sešli a společnými silami vyplodili pár skvělých nápadů, které poslouží jako materiál pro vznik další kapitoly, tentokrát pojednávající o velkém jarním dešti.

Ráda bych všechny prvňáčky a jejich rodiče velmi pochválila za vzornou přípravu a energii, s jakou se do vymýšlení pustili!

Více informací o projektu „Malí spisovatelé a ilustrátoři“ naleznete na www.krajanekvesvete.cz.

——————————————————————————–

Třída 2. aneb Pánská jízda na Skypu

Společnému setkávání ani karanténa nezabrání! Právě naopak. Díky domácímu vzdělávání se k dětem mohl nově připojit i jejich spolužák z loňského roku. Milé překvapení kluky potěšilo :).

S dětmi se scházíme každou sobotu a učíme se půl hodinky. Druháčci jsou žáci velmi šikovní, a tak nám jde výuka pěkně od ruky. Nezapomínáme si také povídat o tom, jak se máme, hrajeme vědomostní kvízy na Kahootu a hry. O Velikonocích jsme se sešli, abychom si pověděli o českých tradicích a zahráli si hru Sběr vajíček (otestovali jsme si tak nejen naše znalosti, ale trošku si i zacvičili).

Dobrá nálada druháčků paní učitelce vždy vykouzlí úsměv na tváři! Pravidelná setkání by nebyla možná bez pomoci rodičů, a proto bychom jim tímto rádi poděkovali za spolupráci!

——————————————————————————–

Třída 3. – Pandičky se nedají!

My třeťáci se učíme pomocí aplikace Zoom a WhatsApp.

V Čj se děti naučily vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B, F, L, M, P, S, V a Z, která stále společně procvičujeme. Učíme se skloňovat podstatná jména, určujeme rody ( mužský, ženský a střední ), dále určujeme číslo jednotné nebo množné, umíme správně určit podstatná jména vlastní a obecná. Děti si vytvořily kartičky k vyjmenovaným slovům a k podstatným jménům, které jim pomáhají při vyučování. Hrajeme hru na “ Nedoslýchavou babičku“ při určování pádů podstatných jmen.

V oblasti Člověk a svět děti poznaly rozdíly živé a neživé přírody, dozvěděly se zajímavé informace o sluneční soustavě, kterou si vytvořily.

Děti poctivě plní zadané úkoly a my děkujeme rodičům za přípravu děti na vyučování.

Koukněte, co jsme všechno vytvořili

——————————————————————————–

Třída 4. a 5. a jejich motto: Nuda nás nedostane!

Slovní druhy, podmět a přísudek, doplňování i/y, Přemyslovci, Lucemburkové, Hus a tak dál… Všechno víme, všechno známe, učíme i psy a sourozence, přes počítač se vidíme tak často, že „online výuka“ už pro nás není žádnou výzvou, tak s radostí přijímáme další!

——————————————————————————–

Třída 6.+7.

O společná sobotní rána jsme nepřišli ani my. Ať už zrovna procvičujeme větné členy, pořádáme výlet do středověku nebo vyšetřujeme vraždu, Česká škola nám vždycky zvedne náladu. Šesťáci a sedmáci, vysmátí i v izolaci!

Komiksová dílna

Zatímco předchozí sobotu jsme virtuálně procházeli městem, odpovídali na záludné otázky a vyřizovali si účty s příslovečným určením a předmětem, první květnovou sobotu jsme si vyhradili na kreativní odpočinek. Společně jsme vytvořili komiks! Jako inspirace nám posloužili naši oblíbení plyšáci, kteří se stali hlavními hrdiny. Pak jsme museli rozhodnout, kde se příběh bude odehrávat (Vesmír nakonec porazil New York, Saharu i mořské dno), společně napsat scénář a chopit se pastelek. Nakonec už zbývalo jen komiksu vymysleli chytlavý název. Z výsledku máme radost, komiks Kosmorajče by klidně mohl být trhák!

——————————————————————————–

Čtvrtletka

Školáci České školy Madrid čtvrtletní písemce neunikli ani v karanténě a dokonce je snad i bavila. Děkujeme našim vyučujícím za kreativitu a ochotu hledat nové cesty i rodičům za trpělivost a spolupráci. Díky vám jede česká škola dál!

——————————————————————————–

Čeština jako cizí jazyk – děti

Čeština jako cizí jazyk pro děti také běží online. V tomto případě jsme ale ze skupinových hodin udělali hodiny individuální, neboť se takto můžeme lépe soustředit na individuální potřeby každého žáka. Hodiny fungují tak, že jsou pracovní listy s novými tématy zaslány žákům předem, aby se doma sami naučili slovní zásobu. V průběhu online výuky pak už jen zbývá nabyté vědomosti aktivovat a dovysvětlit si nejasnosti. Témata jako rodina, barvy, roční období, zvířata a další mají již naši skoro Češi v malíku.

——————————————————————————–

Čeština jako cizí jazyk – dospělí

Ani dospělí nezahálejí a pilně se učí i v dobách karantény! Hodiny probíhají každou sobotu a i když není nad osobní kontakt, i přes Skype se dá pořádně procvičovat.

Minulý čas sem, budoucí zase tam, jsem sice dospělý, ale COVIDu se nepoddám!