Close

Sobotní setkání v parku

V sobotu 13.3.2021 jsme se v odpoledních hodinách po dlouhé době sešli v parku před školou Amanecer. 

Byl to důležitý moment jak pro naše žáky a jejich rodiče, kteří mohli po dlouhé době vidět své spolužáky a krajany, tak i pro nové stážistky Agátu a Katku, které žáky České školy Madrid dosud znaly pouze z on-line prostředí. 

Každá třída využila čas strávený na čerstvém vzduchu po svém. Naši žáci si měli možnost procvičit měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, pády nebo vyjmenovaná slova. Někteří se dostali i ke čtení a psaní! A došlo i na reálie! Naše setkání jsme využili i k tomu, abychom si sdělili zážitky z doby, kdy jsme se neviděli. 

Mezitím, co děti trávili čas výukou, rodiče si mohli odskočit do knihovny. V naší knihovně máme mimo jiné i oddíl pro dospělé. Na úplný závěr naši žáci hledali po parku pošťáka, který u sebe měl jejich dopis ze Stuttgartu! Naše setkání bylo velice příjemné a osvěžující. 

Těšíme se, až se potkáme znovu!