Close

Seminář pro rodiče dětí České školy Madrid (1. dubna 2017)

Ještě před Velikonocemi uspořádala Česká škola Madrid ve spolupráci s centrem klinické psychologie v Madridu Centro Psicología y Salud vzdělávací seminář pro rodiče s názvem Zodpovědné používání moderní technologie a sociálních sítí u mládeže „Uso responsable de las nuevas tecnologías y redes sociales en los jóvenes”. Seminář se uskutečnil ve španělštině.

Během téměř dvou hodin jsme naslouchali a diskutovali téma velmi aktuání ve výchově našich dětí, nad kterým jistě přemýšlí nejeden rodič. Je zřejmé, že moderní technologie a sociální sítě vstoupily do našeho každodenního rodinného života a že v něm také zůstanou, nebo alespoň nějaký čas pobydou. Není nutné je démonizovat, naopak, je třeba, abychom se s nimi naučili pracovat. Tento zodpovědný přístup musíme začít u nás rodičů: poznat, v čem nám pomáhají a v čem nám škodí, či dokonce jsou nebezpečné, a toto pak předat také našim dětem. V průběhu semináře jsme společně hledali odpovědi na otázky jako například v kolika letech by dítě mělo mít svůj mobil, zda je dobré, aby si dítě hrálo s tabletem, jaká nebezpečí mohou číhat na děti u počítačových her.

Na mnoha velmi zajímavých příkladech z klinické praxe nám psycholožka z Centra ukázala, jak je toto téma citlivé od nejútlejšího věku a že v žádném případě jej jako rodiče nemůžeme a nesmíme podceňovat. Ze semináře jsme si odnesli mnoho zajímavých poznatků a postřehů, za které specialistům z Centro de Psicología y Salud děkujeme.