Close

Reportáž Podzimní procházka

Dne 23. října uspořádala Česká škola Madrid pod vedením stážistek odpolední Podzimní procházku, která se uskutečnila v parku naproti škole Amanecer. Právě proto, že se tento park nachází hned naproti škole a my o něj musíme co nejlépe pečovat, se tématem procházky stali “Ochranáři parku.”

Pro děti byl připraven zábavný program plný her. Děti ve věkově smíšených skupinách navštěvovaly stanoviště a plnily zadané úkoly. Zábavu si užili jak velcí, tak ti nejmenší.

Skupinky plnily úkoly jako tým, důležitá byla spolupráce. Hned na začátku si každý tým vybral svou přezdívku, kreativitě se meze nekladly, a tak vznikly názvy jako Medvědi, Pandy, Sojky převalské, Drak a Motýli, nebo Slunečnice.

Mezi stanovišti byly úkoly jako hod kaštanem na cíl, poznávání šifer z přírodnin nebo výroba origami. Veliký úspěch sklidila frotáž listů, své krásné výtvory si děti mohly následně odnést domů. Z úkolu poznávání zvířat se zase naučily, která zvířátka žijí v lese a parku, a která naopak potkáme jen v zoo.

S blížícím se koncem procházky, kdy už každý tým prošel většinou stanovišť, se všichni začínali těšit na zaslouženou odměnu. Tou se staly ručně malované dřevěné medaile a tužka ČŠM. Odpoledne bylo zakončeno společnou fotkou a všichni spokojení a plní nových zážitků i poznatků odcházeli domů.

Děkujeme všem, kteří se na tomto příjemném odpoledni podíleli a těšíme se na příští setkání.