Close

Pohádkové odpoledne

V sobotu 21. dubna čekal na žáky České školy Madrid další ročník Noci s Andersenem. Jedná se o akci na podporu dětského čtenářství, která se slaví u příležitosti narození tohoto dánského pohádkáře.
Letošní ročník byl zaměřen na Čapkovo Povídání o pejskovi a kočičce, a tak si žáci užili odpoledne se spoustou soutěží, kvízů a úkolů zaměřených právě na tuto pohádku či na Andersenovy pohádky samotné. Poznávali jsme slavné pejsky a kočičky, pekli jsme dort či malovali pohádku. Heslem celého odpoledne byla skupinová spolupráce.