Close

Učitelé

 

Naši vyučující  

Složení pedagogického sboru ČŠM je velmi heterogenní. Všichni učitelé mají praxi v práci s dětmi (doučování, mimoškolní akce, instruktoři různých kurzů pro děti). V týmu je také logopedický poradce pro skupinovou a individuální logopedickou péči dětí, speciální pedagog – psycholog a monitor volnočasových aktivit. Veškerá práce s dětmi je konzultována v průběhu školního roku s rodiči a na pravidelných poradách.

Škola podporuje účast učitelů na vzdělávacích kurzech zaměřených na výuku českého jazyka v zahraničí jako např. Konference Českých škol bez hranic nebo metodické kurzy organizované ÚJOPem (Ústav jazykové a odborné přípravy) Praha.

Složení týmu učitelů-dobrovolníků:

Elena BARTOŠOVÁ

Soňa KLIMEŠOVÁ

Alena VÁLKOVÁ

Šárka AYLLONOVÁ

Markéta JANDOVÁ

Markéta ČERNÍKOVÁ

Michaela MATOUŠKOVÁ

Alena RONQUILLO

Kamila BEDNAŘÍKOVÁ

A naše nové stážistky: Ema HUBÁČKOVÁ a Kateřina PRŮŠOVÁ