Close

Nabídka stáže

Naše škola má smlouvu o vzájemné spolupráci s fakultami těchto vysokých škol:

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě a Univerzita Hradec Králové. Proto se naskýtá možnost praktické stáže v naší škole studentům a čerstvým absolventům v rámci programu ERASMUS+.

Délka praxe:

– minimálně 1 semestr, maximálně 1 školní rok

Náplň práce:

– výuka českého jazyka bilingvních česko-španělských dětí (předškolní a školní věk)

– výuka skupinová a individuální (doučování dětí)

– možnost výuky také dospělých studentů

– spolupráce na přípravě školních a mimoškolních aktivit

– spolupráce na přípravě webových stránek školy

– spolupráce na propagaci školy v českých a španělských médiích

Požadavky:

– znalost španělského jazyka (střední úroveň) výhodou, ne podmínkou

– zkušenosti s výukou českého jazyka výhodou

– velmi oceníme práci s webem a editorské zkušenosti

Přibližné termíny nástupu:

Zimní semestr: první polovina září – konec ledna

Letní semestr: začátek února – polovina června


Zkušenosti našich stážistů:

Vendula Dvořáčková (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta) – celý školní rok 2019/2020

S myšlenkou někam vycestovat jsem si hrála snad celé studium. Ale nikdy jsem v sobě nenašla tolik odvahy ji opravdu uskutečnit. Až když se mé spolužačky vrátily ze svých studijních pobytů a já viděla jejich nadšení, začala jsem hledat možnosti, jak skutečně vycestovat. Má první zkušenost byl půlroční studijní pobyt v Portugalsku. I přes počáteční obavy a nejistotu to bylo nádherných 6 měsíců mého života, na které ráda vzpomínám.

Když jsem se z pobytu vrátila, již jsem věděla, že to nebyl můj poslední výjezd. A protože se mi vždy líbila španělština, začala jsem procházet nabídky pracovních stáží ve Španělsku. Trvalo jen pár minut, než jsem našla webové stránky České školy Madrid. Jejich plakát s nabídkou stáže a také reference bývalých stážistů mě nadchly natolik, že jsem školu ihned oslovila.

Uplynulo pár měsíců a já seděla v letadle směr Madrid. Nervózní, ale zároveň plná očekávání. 10 měsíců je přeci jen dlouhá doba.

Brzy mé pochybnosti však vzaly za své.  Celý tým České školy Madrid přivítal všechny nové stážisty s otevřenou náručí a úsměvem na tváři a já cítila, že jsem se rozhodla správně. Dostala jsem na starost prvňáčky, z čehož jsem měla nejprve trochu strach, ale nakonec jsem si ty malé prcky zamilovala.  

Stáž v České škole Madrid je výborným mostem mezi studiem a prací. Nejste totiž jen pouhým pozorovatelem, ale opravdu se podílíte na jejím chodu: máte na starost svou vlastní třídu, připravujete se na hodiny, vyplňujete třídnici, komunikujete s rodiči, pořádáte mimoškolní akce a mnoho dalšího. Je to skvělá příležitost vyzkoušet si práci učitele v místě plném samých pozitivních, nadšených a neustále Vás podporujících lidí. Připadáte si, že jste se stali součástí jedné velké rodiny.

Školní rok, ve kterém jsem svou stáž plnila, byl jiný než ostatní roky. Španělsko, stejně jako ostatní státy světa, zasáhla koronavirová krize, tudíž jsme téměř celé druhé pololetí pracovali v online režimu. Ale řeknu Vám, i tak to bylo skvělé! Vedení i ostatní kolegové se virtuálního prostoru nezalekli a vrhli se do něj s plnou vervou. Neustále jsme byli v kontaktu, pomáhali si, sdíleli rady a tipy a já za to všem velice děkuji!

Byl to úžasný rok, který mi rozhodně více dal, než vzal. Jsem si jistá, že z nabytých zkušeností budu čerpat po zbytek svého (nejen) učitelského života.


Tereza Karlíková (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta) – 2. pololetí 2019/2020

Dlouho jsem si přála podívat se do Španělska, kamkoli a alespoň na pár měsíců. Proto se mi zdálo jako perfektní nápad vyjet na absolventskou pracovní stáž, kdy u toho nasbírám ještě cenné zkušenosti pro svou budoucí praxi. Během mého studia jsem už jednu zahraniční českou školu navštívila, a tak mě i lákalo porovnat, jak to funguje v jiné zemi.

Na ČŠM jsem si „dělala zálusk“ už nějakou chvíli, pro její lokaci i proto, že jsem slyšela dobré ohlasy od bývalých stážistů z naší univerzity. Takže jsem měla radost, když jsem dostala příležitost opravdu vyjet. Těšila jsem se na intenzivnější praxi předtím, než začnu po škole pracovat a zároveň na kousek Španělska, které bylo mým snem.

No… Coronavirus mě velmi rychle zahnal zpět domů, takže ze Španělska nic moc nebylo. Ale co je hlavní a co vypovídá mnoho o ČŠM je to, že i přes práci z domova pro mě byla stáž velkým přínosem a super zkušeností, kterou bych si hned zopakovala znovu. Mít dočasně na starost kompletně jednu třídu před tím, než nastoupíte do praxe je podle mě parádní mezistupeň mezi studiem a prací. Dostanete příležitost si vyzkoušet plno věcí, které s každou školou souvisí, ale během studia se k nim moc nedostanete jako plánování školních akcí pro děti od A do Z, propagace školy veřejnosti nebo třeba i komunikace s rodiči. Já to měla obohacené ještě o online provoz, a to bylo taky super! Vedení ČŠM jsou navíc samí pohodoví lidi, se kterými můžete mluvit, a to je k nezaplacení…

Práce v takové škole vám dá dobrou představu o tom, co je to skutečně tým, jaké benefity s sebou nese a jak v něm pracovat. Bilingvní prostředí vám navíc nabídne pohled na vzdělávání dětí z jiného úhlu a nutí vás začít o tom všem přemýšlet trochu jinak a naučit se zhodnotit, co je důležité a co ne, zjistit na čem můžete stavět a jak potom vlastně dál. To všechno se na univerzitě sice učí, ale co to doopravdy znamená vám intenzivně ukáže až zkušenost podobná téhle. No nebo aspoň pro mě to tak bylo… 🙂


Kristina Hamplová (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta) – 2. pololetí 2019/2020

Nad Erasmem jsem začala přemýšlet během druhého ročníku studia. Jsem studentka Českého jazyka a literatury a Hispanistiky na FF UK – tedy dvou filologických oborů. Postupně mě ale začalo čím dál tím více lákat učení. Díky České škole Madrid jsem dostala možnost poprvé vést vlastní třídu. Jsem Česká škole vděčná za důvěru, kterou ve svoje stážisty vkládá. V České škole Madrid jsem po celou dobu cítila, že se nemusím bát experimentů ve výuce. Česká škola Madrid je kolektiv složený se zapálených pedagogů, otevřený novým nápadům a projektům, kde se nic neshazuje ze stolu. Pro začínajícího učitele je to motivující prostředí.

Se začátkem karantény jsme, stejně jako učitelé po celém světě, byli postaveni před výzvu online vyučování. Ačkoliv mě mrzí, že jsem se svými studenty už nemohla vidět, i výuka po Skypu nás toho naučila spoustu nového. Pro mě bylo například velkým přínosem muset hledat nová média a nápady, jak výuku zpestřit.

Z půl roku v České škole Madrid si toho hodně odnáším. Stáž v České škole Madrid bych určitě doporučila nejenom studentům pedagogiky, ale každému, kdo má rád češtinu a cítí, že ho to před tabuli táhne. Díky různorodým školním i mimoškolním aktivitám se navíc v České škole neztratí žádná dovednost nebo talent. Já jsem tak mohla zapojit i svou španělštinu při překladech do češtiny.

A to, že Madrid je město, které si vás snadno získá a těžko se opouští, je už jenom bonus.


Petr Bajer (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta) – 1. pololetí 2019/2020

V roce 2018 jsem nastoupil znovu na vysokou školu. Před léty jsem sice dosáhl univerzitního vzdělání, nicméně rád se učím a chtěl jsem na sobě dále pracovat. Součástí doktorandského studijního programu, do kterého jsem byl přijatý, byla krom jiného stáž. Vědom si toho, že jsem dosud žádnou dlouhodobou zahraniční stáž neabsolvoval a že jsem manžel a táta rodiny, pokládal jsem celé toto téma za poměrně svízelné. Setkal jsem se však s mimořádně vstřícným jednáním. Do ČŠM jsem nastoupil v září 2019.

První, co mne zaujalo, byla velkorysá a vřelá podpora ze strany vedení ČŠM. Organizace je tvořena lidmi, kteří vzájemně obětavě spolupracují, vědí o sobě a podporují se. Snad by se dalo říci, že je to velká rodina, pulzující srdce těch, kteří mají v České škole své útočiště a zázemí, totiž žáků, studentů, ale i jejich nejbližších. Španělsko je krásná země a není pravda, že tu bez španělštiny člověk nic nevyřídí. Možná jsem měl jen štěstí, ale zažil jsem to tak. Motivován prostředím jsem se sice usilovně snažil učit místní krásný jazyk, poznávat bohatou kulturu a vstřebávat srdečnou mentalitu, nicméně ani zdaleka bych nemohl tvrdit, že bych si uměl ve všech situacích poradit jen a pouze sám. Byl jsem obklopen vynikajícími lidmi, všechny starosti se staly zakrátko řešitelnými. A nad to jsem mohl zažít neobyčejné zážitky. Věnoval jsem se nejen řádné výuce, kterou jsem byl pověřen, ale svou energii jsem mohl nabídnout i v doprovodném programu, který byl tentokrát podstatnou měrou zaměřen na hudbu. Pro žáky školy a členy ČŠM to byly jednak hudební výstavy (doplněné o další návazné aktivity pro lepší vstřebávání témat), ale i ryze aktivní seznamování s hudbou (zpívání s dětmi o přestávkách; hudební kroužek a pěvecký sbor dospělých; práce s dětmi při přípravě představení dětské pohádkové opery). Nadšení bylo nakažlivé, výsledky uchvacující. Vedení ČŠM se v krátké době podařilo dovedně stmelit aktuální skupinu stážistů ve fungující tým. Společné dílo vyžadovalo od jednotlivců plné nasazení a soustředěnou práci; všem zúčastněným přineslo hojnost radosti a krásy.

Ohlédnu-li se nazpět, pociťuji vděčnost za všechno to, co jsem získal. Z Madridu jsem si odvezl daleko víc, než jsem si na počátku myslel, že je možné. Toho, co jsem mohl prožít a co mne obohatilo, bylo mnoho: učitelská praxe a rozličné pracovní dovednosti, životní zkušenosti, ale zejména setkání s inspirativními lidmi v tvůrčím prostředí. Na to se nezapomíná, to si ponesu celý život. Díky!!!


Nikola Machalová (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta) – celý školní rok 2018/2019

Jelikož se mé pětileté studium blížilo ke konci, chtěla jsem naposled využít možnosti vycestování do zahraničí v rámci Erasmus+. Destinace pro mě byla jasná, a to Madrid. Na stránkách České Školy Madrid jsem našla nabídku stáže a bez váhaní jsem tuto organizaci oslovila. Po dlouhém vyřizování a papírování jsem se v září ocitla v Madridu a měla jsem před sebou dlouhý rok v ČŠM.

Po první schůzce s předsedkyní školy a ostatními stážistkami jsem se utvrdila, že jsem na správném místě. Prostředí, ve kterém se mísí dvě různé kultury, dva odlišné jazyky a jsou úžasní lidé. Není nad to, když čerstvě nabytou teorii můžete aplikovat v bilingvním prostředí, což je výživný start pro začínající profesionální život.

Obsahem bylo dávat nejenom hodiny dětem česko-španělským, ale starat se s ostatními stážisty o veškeré mimoškolní akce, kterých je během roku nespočet. V této organizaci se kreativitě meze nekladou a cení se zde každý dobrý nápad. Díky této stáži jsem se naučila spoustu nových věcí, které stoprocentně uplatním ve svém profesním životě. Naučila jsem se zde být samostatná jak v práci, tak v osobním životě. Vedle povinností je zde i spousta volného času pro seznámení se s místní kulturou a pro objevování kouzelných míst této země. Kdyby mi byla tato příležitost nabídnuta znovu, neváhala bych a jela bych ještě jednou.


Kristýna Jonová (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta) – 2. pololetí 2018/2019

V minulém školním roce jsem absolvovala pracovní stáž v České škole Madrid. Do konce studia mi zbýval poslední rok, a tak jsem se rozhodla, že ještě jednou využiji možnosti Erasmu a vyrazím zkušenostem naproti. Po prostudování všech nabídek českých škol z výběru mojí univerzity jsem se rozhodla pro školu v Madridu. Po zkušenosti z jiné české školy v zahraniční jsem hlavní benefit madridské školy spatřovala v její organizovanosti, profesionalitě, náplni stáže a v kolektivu.

Možnost práce v ČŠM pro mě byla opravdu cennou zkušeností. Podařilo se mi skloubit touhu po životě v zahraničí, cestování a praxi v mém oboru učitelství. ČŠM, stejně jako většina dalších českých škol v zahraničí, se úspěšně snaží šířit český jazyk, kulturu a celkové národní povědomí mimo území České republiky. S tím je spojena výuka bilingvních žáků a nad rámec pravidelného vyučování škola pořádá akce pro rodiče s dětmi. Taková praxe přinese mnoho zkušeností jak s vlastní výukou, tak s organizováním mimoškolních aktivit. Pro studenta nebo začínajícího učitele je možnost takového zážitku neocenitelná. Musí se naučit naslouchat žákům a jejich specifickým potřebám, protože úroveň znalostí se ve třídě liší, a díky malému počtu dětí ve třídě se může věnovat individuální výuce.

Z těchto důvodů je práce v ČŠM je také dobrým začátkem kariéry, protože mladého učitele namotivuje, nadchne pro výuku a vzbudí v něm touhu po hledání možných alternativ ke klasické frontální výuce.


Valerie Bobčíková (Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta) – 2. pololetí 2018/2019

Má velká záliba je cestování, poznávání nových kultur a lidí. Po mém nástupu na Ostravskou univerzitu jsem věděla, že se chci vydat na studijní či pracovní stáž. Začala jsem se tedy zajímat o možnosti a jak bych mou představu mohla uskutečnit. Ve Španělsku jsem už v minulosti byla a naprosto jsem si zamilovala španělskou kulturu a místní lidi, kteří jsou naprosto úžasní, tudíž jsem byla velmi potěšena, když jsem na internetu narazila na Stránky České školy Madrid. V Madridu jsem do té doby ještě nebyla a nadchla jsem se z představy života v takovém velkoměstě plném umění, nočního a kulturního života, historie a spoustu dalších možností, které Madrid nabízí.

Česká škola Madrid funguje naprosto skvěle, přivítá vás úžasný tým lidí, od úžasného vedení, lektorů nebo samotných rodičů, všichni jsou ochotni vždy pomoct a poradit. A v neposlední řadě tady jsou děti, které si Vás okamžitě získají svým přátelským přístupem a pořád pozitivní energií. Učení jde pak naprosto samo a Vy máte pocit jako byste vůbec nebyly v klasické škole, do které děti většinou nechtějí chodit, a taky že ne, Česká škola Madrid je společenství, ve kterém se rádi smějete a strávený čas tam, Vám dělá radost.

Myslím si, že možnosti vyjet na pracovní stáž nebo studijní pobyt by měl využít každý. Je to super zkušenost, se kterou můžete získat nové přátele, rozšířit si obzory, procestovat nějaký kousek světa, Vám doposud třeba neznámý, zlepšit nebo naučit se nový jazyk, ale hlavně získáte určitou praxi, která je k nezaplacení a která se Vám bude do budoucna určitě hodit.

Neváhejte a jeďte, litovat určitě nebudete!


Barbora Patáčiková (Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta) – celý školní rok 2017/2018

Můj splněný sen

V průběhu studia na vysoké škole v Ostravě jsem vždy toužila vyjet do zahraničí. Ať už na pracovní stáž nebo na studijní pobyt, prostě poznat nové lidi, získat zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce, užít si cestování, noční život a tak. Pět let však uteklo jako voda a já jsem se teprve v posledním ročníku rozhodla, že to po státnicích zkusím. A rovnou na celý školní rok. Zprvu jsem si nebyla jistá, jestli to opravdu zvládnu v tak velkém městě a navíc bez znalosti španělského jazyka. Ihned po příjezdu jsem však věděla, že jsem se rozhodla správně. Po prvním týdnu jsem se cítila, jako bych tam žila několik let. Všichni kolem byli velmi nápomocní a stále pozitivní.

Myslím si, že Česká škola Madrid je tou nejlepší institucí, kterou jsem si mohla vybrat pro svou stáž. Mezi rodiči i vedením školy jsou skvělí lidé, kteří nezapomínají na svůj původ. A nejkrásnější na tom je, že ke vztahu k České republice, ke zvykům, tradicím a k jazyku vedou i své děti. V průběhu výuky bylo úžasné pozorovat, jak se i ti nejmenší dokáží vypořádat s dvojjazyčným prostředím. Nejvíce oceňuji volnost, kterou jsem jako učitelka měla. Mohla jsem přizpůsobit výuku jejich požadavkům a věnovat se tak učivu, které bylo náročnější. Kromě toho jsme se s žáky setkávali i na mimoškolních akcích, které jsme spolu s ostatními stážisty organizovali.

Kdybych měla tu možnost, jela bych zas. Zažila jsem naprosto fantastický rok, v průběhu kterého jsem byla obklopena přátelskými lidmi s dobrým srdcem, procestovala jsem okolní města a ostrovy a zamilovala jsem si Madrid ještě víc! Vždycky se tam budu ráda vracet a povinnou zastávkou bude určitě i Česká škola Madrid.

Tak na nic nečekej a jeď! Je to super!


Tereza Kořínková (Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta) – 1. pololetí 2017/2018

Hodnocení stáže v České škole Madrid

Když jsem před rokem vrátila ze svého prvního studijního pobytu z Anglie, netušila jsem, jak silný zážitek to ve mně zanechá a jak se mi bude po takové zkušenosti stýskat. Tím spíš když si uvědomím, jaký strach jsem z toho velkého skoku do neznáma měla.

Právě proto jsem si řekla, že musím této příležitosti ještě využít, dokud studuji, a ještě někam vycestovat a získat další zkušenosti, než se vrhnu do pracovního procesu 🙂 Teď nevím, zda šlo o pouhou náhodu, ale neuplynul ani týden a obdržela jsem od fakulty email s nabídkou pracovní stáže v České škole Madrid. Když jsem zjistila, co by tato stáž
obnášela, byla jsem nadšená. Samozřejmě se dostavily i pocity nejistoty a strachu, zda to vůbec zvládnu. Avšak na druhou stranu, mít možnost vyzkoušet si a podílet se na výuce Českého jazyka dětí za hranicemi České republiky, to je úžasná příležitost jak získat další zkušenost v tom, co chci v budoucnu dělat. A tak jsem hned s velkým zájmem na email odpověděla. A když se teď zpětně ohlednu, vím, že jsem se rozhodla správně.

Díky této zkušenosti si teď více uvědomuji a jinak nahlížím na to, jak je důležité správně zvolit vhodný přístup k dětem ve výuce. Obecně není snadné vytvořit takové vyučování, kde máte možnost všechny děti posouvat stejným tempem a zároveň je rozvíjet i jako jednotlivce, obzvlášť když není tolik prostoru a času, kolik byste potřebovali.

Navíc kolektiv v ČSM je opravdu úžasný (přes vedení školy, rodiče dětí až po samotné žáčky). Musím říct, že já jsem měla i neskutečné štěstí na ostatní stážistky, moc jsme se všechny skamarádily a doufám, že budeme v kontaktu i na dále. A samotný Madrid? Ačkoliv byl pro mě ze začátku velmi živým městem, tak se mi v něm rychle zalíbilo. Nabízí spoustu možností, kam vyrazit za kulturou i za zábavou. Hlavně je i skvělým výchozím bodem pro výlety do jiných koutů Španělska a nejen tam 🙂

Na závěr bych tedy jen chtěla dodat, že pokud se právě rozhodujete? Abyste se nebáli a vyrazili. Opravdu se jedná o nenahraditelnou zkušenost. Myslím si, že je to pravděpodobně nejlepší možnost, jak se osamostatnit. Jednoznačně to považuji zatím za jednu z nejlepších investic času i peněz ve svém životě.

Věřím, že stejně jako já, na to časem budete vzpomínat celý život a budete velmi rádi, že jste se tenkrát rozhodli vyjet.


Dana Svobodová (Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta) – 1. pololetí 2017/2018

V minulém školním roce jsem absolvovala studijní stáž v Lisabonu. Bylo to skvělé, a tak jsem se po návratu domů rozhodla přihlásit na další stáž. Fakulta mi ochotně nabídla hned několik možností. Zaujala mě právě Česká škola Madrid, jelikož náplň stáže korespondovala s mým studijním oborem. Samotné vyřízení praxe bylo velmi snadné. Stačilo si vyměnit pár e-mailů s přijímací institucí, podepsat pár papírů, koupit letenku a mohla jsem zase vyrazit do světa.
Jsem moc ráda, že jsem se rozhodla právě pro Madrid. Madrid je pulzující španělská metropole s krásným centrem. Je zde nespočetně mnoho možností, co dělat ve volném čase.
Samotná stáž v ČŠM je pro mě nezapomenutelnou zkušeností. Výborná možnost, jak získat praxi do mého budoucího povolání a k tomu ji spojit s pobytem v zahraničí. Velkou výhodou je přátelský a nápomocný kolektiv. Měla jsem štěstí jak na děti, které jsem dostala na starost, tak i na spolustážistky, které se již v prvních dnech mého pobytu staly mými skvělými kamarádkami. Stáž jsem si užila a rozhodně bych jela znovu!


Hana Rubická (Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta) – 1. pololetí 2017/2018

Já v České škole Madrid
Na úvod musím říct, že jsme opravdu velmi ráda, že jsem do České školy Madrid vyrazila, protože to byla jednoznačně obohacující zkušenost. Skloubila jsem zde život v zahraničí, cestování a zároveň učitelství českého jazyka.
Práce v ČSM je velmi specifická. Už jen z důvodu menší časové dotace, velkého objemu učiva, malého počtu bilingvních žáků. Toto nezvyklé prostředí se sebou nese mnoho nových pozitivních zkušeností a poznatků, ale samozřejmě se člověk nevyhne ani těžkým chvílím, kdy pochybuje o všech svých krocích.
Jako největší pozitivum vidím velkou svobodu při práci. Mohla jsem si postavit výuku v rámci výstupů seskládat jakkoli, používat jakékoli metody a formy. Mně osobně tento přístup velmi vyhovoval, ale zároveň jsem si uvědomovala, že mám obrovskou zodpovědnost. Vzhledem k malé časové dotaci jsem si nemohla dovolit ztratit ani jeden týden něčím, co by absolutně nefungovalo nebo fungovalo jen napůl, ale zároveň jsem musela riskovat, protože na „zajeté“ postupy není čas ani prostor. Musela jsem se také naučit stát si za svými postupy, vědět, co dělám, umět vysvětlit, proč jsem něco přehodnotila nebo změnila. Naučila jsem se být ve své práci samostatná, ale zároveň se nebát ji konzultovat.
Práce s bilingvními žáky je velmi dynamická a vysoce individuální. Vždycky vás překvapí. Ať už že nerozumí některým slovům nebo přirovnáním, které používáte každodenně, aniž by vás napadlo, že dítě, které navzdory tomu, že umí výborně mluvit česky, ho nikdy neslyšelo, anebo vás naopak překvapí tím, že zná českého spisovatele z 19. století. Musíte se snažit vcítit do nich, do jejich hlav, které často umí pojmenovat věci až ve čtyřech jazycích.
Práci v České škole bych každému učiteli jenom doporučila. Rozsype vám všechny představy o učitelství, ale postaví vám nové, které budou zase o něco vyšší, širší, opravdovější.


Michal Čermák – 2. pololetí 2016/2017

Po úspěšném absolvování magisterského studia (v lednu 2016) jsem se na začátku února 2016 vydal na praktickou stáž do České školy Madrid. Vždy jsem si říkal, že učit nechci a nikdy nebudu. Jenomže pobyt v hlavním městě Španělska všechno změnil. Česká škola Madrid mi dala opravdu hodně. V ČŠM vládne úžasná přátelská atmosféra, ať už mezi učitelským sborem či dětskými i dospělými žáky. Kdykoliv jsem potřeboval s něčím pomoci, vždy byl někdo po ruce. Já se to snažil oplácet stejnou mincí. Pokud nemáte příliš velké zkušenosti s výukou, věřte mi, že se do toho rychle dostanete a začne vás to nesmírně bavit. Nedílnou součástí školního roku jsou i nejrůznější doprovodné akce spojené s českou kulturou. Většina z nich je pro mě nezapomenutelná, a to zejména kvůli legendárním hláškám dětí. V ČŠM i díky členům (spíše členkám) ČŠM jsem poznal skupinu opravdu skvělých lidí, se kterými, doufám, budu i nadále v kontaktu. Moc si vážím této nabídnuté možnosti. A jak hodně tedy tato zkušenost změnila můj názor? Začal jsem se o výuku češtiny pro cizince stále více a více zajímat a budu působit jako lektor češtiny pro cizince na Univerzitě Palackého. Pokud by někdo jen trošku váhal nad stáží v ČŠM, tak ho mohu ujistit, že je to opravdu zkušenost k nezaplacení. Madrid je spektakulární město, Španělé jsou vřelí a pohostinní lidé a uprostřed všeho mumraje je český ostrůvek s názvem Česká škola Madrid, na který vzpomínám a doufám, že jej brzy navštívím.


Kateřina Průšová – celý školní rok 2016/2017

Jako studentka jsem absolvovala studijní pobyt v Lisabonu v Portugalsku. Ohromně jsem se pro pobyt v zahraničí nadchla a byla přesvědčena, že někam vyrazím na absolventskou stáž. Během roku, kdy jsem se dostala do posledního ročníku VŠ, se mi měnily priority a já začínala být poněkud líná se pídit po stáži. Jednoho dne mi ovšem přišel email s nabídkou stáže v České škole Madrid. V tu chvíli jsem se vrátila ke své touze zkusit si zase něco nového. Nabídka od ČŠM byla perfektní – budu učit děti z prvního stupně a získám praxi v oboru, který jsem vystudovala. Neváhala jsem a pustila se do vyřizování. Teď vím, že to bylo mé nejlepší rozhodnutí.

Stáž v ČŠM je pro mě ohromnou zkušeností. Dělám to, co jsem vystudovala v zajímavém a rozmanitém prostředí španělského Madridu. Mám možnost učit se španělsky v přirozených podmínkách a tzv. nasávat tradice a zvyky z první ruky. Kolegyně v ČŠM jsou nejlepší kolektiv, do kterého jsem se hned po promoci mohla dostat. Všechny jsou velmi nápomocné, ochotné a milé. Hned od začátku jsem neměla sebemenší problém zapadnout. Mé nadšení utvrdilo i to, že jsem se rozhodla si stáž prodloužit a zůstat zde celý školní rok. Teď už se jen těším, jak bude druhé pololetí probíhat! 🙂


Ema Hubáčková (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) – 1. pololetí 2016/2017

Zkušenost. To je slovo, kterým by se dal vyjádřit můj pobyt v České škole Madrid. Ale není zdaleka jediným výstižným slovem. Dále je to např. přátelství, rozmanitost, pohostinnost, lidskost.

Zrovna jsem se vrátila ze studijního pobytu ve Španělsku, když jsem najednou viděla nabídku praktické stáže na stránkách mé fakulty a i když jsem byla již ráda, že jsem doma, neváhala jsem ani vteřinku a okamžitě jsem se s nadšením obrátila jak na fakultu, tak na Českou školu Madrid. Sama jsem si totiž Českou školu našla již v létě na webových stránkách a chtěla jsem se s ní zkontaktovat. Byla to tedy taková ta osudová náhoda, která se neodmítá!

Před příjezdem jsem měla trošku strach, což je naprosto přirozené, ale již samotná komunikace s paní ředitelkou na dálku byla velmi příjemná. Paní ředitelka byla vždy velmi ochotná a milá a neváhala mi s čímkoliv pomoci. Stále si pamatuji svou první hodinu, kde mě všichni přivítali s otevřenou náručí a já se hned začala cítit jako doma. Děti byly naprosto úžasné a jak hodiny, tak příprava na ně mě velmi bavila. Nebyly to však jen hodiny samotné. Zažila jsem spoustu krásných zážitků při přípravě svátku Mikuláše, zpívaní vánočních koled a na vánoční dílně, která byla naprosto kouzelná.

Česká škola Madrid je více než jen škola. Je to záchytný bod a druhý domov pro ty, co v Madridu žijí, ale nezapomínají na své české kořeny a zvyky. A je příjemným a milým útočištěm všem, co by se chtěli ke skupince usměvavých učitelek přidat .

Byla to pro mne nezapomenutelná zkušenost a vím naprosto jistě, že pokud bych se do Madridu vrátila, ráda bych se do České školy Madrid jakýmkoliv způsobem znovu zapojila!