Close

December 12, 2017

Mikuláš našel plášť v Madridu

Ve středu 6. prosince 2017 dopoledne se v prostorách taneční školy Madridance sešli všichni
příznivci České školy Madrid na tradiční mikulášské nadílce.

Do již vánočně naladěného Madridu přijel z daleka chválit a kárat děti svatý Mikuláš. Samozřejmě i se
svým neodmyslitelným doprovodem–děsivým čertem a křehkým andělem. Po ruce mu byly i paní
učitelky, které organizovaly hry a tanečky mezi jednotlivým střídáním dětí na pódiu.

Děti na pódium chodily postupně po třídách a poslouchaly, co se o nich zase za rok nastřádalo
v Mikulášových poznámkách. Chvíli, když Mikuláš začal číst z Knihy hříchů, to vypadalo, že bude mít
čert plný pytel práce a v pekle bude plno. Nakonec ale proto, že měly děti připravené tak krásné
básničky a písničky, dokonce i jednu společnou, a dobré skutky převažovaly nad hříchy, mohl anděl
zvesela nadělovat jednu dobrotu za druhou a čert odešel s prázdnou. Vlastně ne! Odnesl si s sebou
do pekla jeden dudlík.

Napsala: Hana Rubická