Close

Logopedická rozmluva

V sobotu 7. března byl program přichystán nejen pro děti, ale i pro rodiče, pro které si logopedka Nikola Machalová připravila interaktivní přednášku na téma bilingvismus. Přednáška nebyla zaměřena pouze na teoretické poznatky, ale především na praktické tipy, jak přistupovat k bilingvní výchově. Postupně se přešlo k debatě mezi rodiči, kteří sdíleli své zkušenosti a vlastní osvědčené techniky. Cílem bylo, aby byla přednáška pro rodiče obohacují a věříme, že splnila svůj účel.

Velké díky patří logopedce Nikole Machalové i všem rodičům, kteří se přednášky zúčastnili. Brzy na shledanou v České škole!