Close

Legislativní změny od 1. 9. 2017

Úprava podmínek dokládání povinné školní docházky

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od školního roku 2017/2018 upravuje podmínky k plnění povinné školní docházky v zahraničí.

Do této chvíle musel být žák plnící povinnou školní docházku mimo území České republiky zapsaný do tzv. kmenové školy v České republice. Nyní ale vznikla alternativa k zápisu do kmenové školy v České republice, a to v podobě dokládání plnění povinné školní docházky ministerstvu. Z toho vyplývá, že pokud zákonný zástupce žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, nezvolí pro své dítě kmenovou školu nebo dítě z kmenové školy odhlásí, dokládá plnění povinné školní docházky přímo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to způsobem stanoveným v právním předpisu (více informací zde).
Ovšem doložení povinné školní docházky neřeší otázku tzn. českého vysvědčení, tedy průběžného získávání základního vzdělání České republiky, ale pouze „povinnost chodit do školy“, kterou ukládají zákony České republiky.

Jednou z možností získání českého vysvědčení je to, že žák plní povinnou školní docházku v zahraničí, zároveň je žákem kmenové školy v České republice a na žádost zákonného zástupce vykoná zkoušky z vybraných předmětů v kmenové škole.

Druhou možností je pak povinná docházka v zahraničí, zapsání do kmenové školy v České republice a následné vzdělávání v zahraničí ještě u tzv. poskytovatele vzdělávání, který má s ministerstvem uzavřenou smlouvu o poskytování vzdělávání v době plnění povinné školní docházky. Do této skupiny poskytovatelů vzdělávání spadá i Česká škola Madrid, která umožňuje svým žákům absolvovat vzdělávání, na jehož základě obdrží za každé období školního roku osvědčení. Výhodou tohoto osvědčení je, že po předložení osvědčení společně s hodnocením ze školy v zahraničí, kde žák plní povinnou školní docházku, obdrží žák v kmenové škole v České republice české vysvědčení, aniž by musel konat zkoušky. Získání osvědčení mu také umožní zařazení do odpovídajícího ročníku při případném návratu zpět do České republiky podobně, jako kdyby konal zkoušky (více informací zde).

Autor: Hana Rubická