Close

pruebaclases

Předškolní výchova je univerzální pro všechny děti a je nedílnou součástí vzdělávání v ČŠM. Děti do tří let absolvují výuku za přítomnosti rodičů. Skupina má výuku jednou za 14 dnů (setkání 90 minut) včetnĕ krátké přestávky. V závislosti na organizaci španělského školního roku a prostorových možnostech může být výuka časově rozšířena a to především organizací nejrůznějších mimoškolních aktivit, které se soustředí na prohlubování znalostí dětí zejména v oblasti slovní zásoby.

Nezastupitelnou roli mají rodiče dětí, se kterými program počítá jako s partnery. Společným působením probouzí v dítěti zájem o češtinu a motivují dítě k dalšímu rozvoji a cílenému užívání jazyka. Program staví na mluvené komunikaci a poslechu, využívá dostupných audiovizuálních materiálů a podporuje výchovu ke čtení. Dále využívá složky umělecké tvorby: hudební a výtvarné podněty, divadlo a tanec. 

UKÁZKOVÁ HODINA: 8€

Místo:  Colegio Amanecer