Close

Čeština jako cizí jazyk pro děti

Kurz je vhodný pro děti, které nejsou vychovávány v českém jazyce, ale mají nějaké znalosti češtiny. Dětem se předává český jazyk hravou formou. Významnou složkou je také logopedická péče. Při výuce se používají česká říkadla, písničky a jednoduché básničky, kterými se dětem napomáhá utvářet a upevnit pozitivní vztah k češtině a věcem s ní spojených.

Místo výuky: Colegio Amanecer

Časová dotace: 1x za 14 dní 90 minut.

Info o časech výuky v sekci Kurzy => Ceny a kalendář

Možnost UKÁZKOVÉ HODINY.