Close

Čeština jako cizí jazyk pro dospělé

Čeština jako cizí jazyk pro DOSPĚLÉVýuka dospělých je pro nás stejně důležitá, jako výuka dětí. Rádi přispíváme k šíření našeho jazyka zejména tam, kde je ke studiu taková motivace jako porozumění vlastním dětem či česky mluvícímu partnerovi. V našich kurzech ale vítáme všechny zájemce o češtinu, protože si vážíme jejich zájmu a rádi je podpoříme. Snažíme se o zprostředkování nejen samotného jazyka, ale i českého sociokulturního prostředí.

Proto všechny naše studenty rádi uvítáme také na našich mimoškolních akcích, kde si mohou své znalosti procvičit, aniž by museli jezdit do České republiky na návštěvu. Ve školním roce 2016/2017 počítáme se dvěma skupinami dospělých, možnost otevření další úrovně – ZAČÁTEČNÍCI – v případě zájmu minimálně 5 studentů. Den i hodina dle domluvy s vyučujícím. Maximální počet studentů ve skupině je 15.

Online časopis AHOJ (www.casopis-ahoj.cz) je určen studentům češtiny pro cizince a obsahuje české texty na aktuální témata, lexikální a gramatická cvičení a mnoho dalšího.Články jsou rozděleny podle úrovně na snadné, středně obtížné a obtížné.Autory příspěvků v časopisu jsou lektorky češtiny pro cizince s dlouholetou praxí.Časopis bude vycházet čtvrtletně.První číslo je dostupné zdarma na www.casopis-ahoj.cz.