Close

Čeština jako cizí jazyk pro děti

Kurz je vhodný pro děti, které nejsou vychovávány v českém jazyce, ale mají nějaké znalosti češtiny. Dětem se předává český jazyk hravou formou. Významnou složku hraje také logopedická péče. Při výuce se používají česká říkadla, písničky a jednoduché básničky, kterými se dětem napomáhá utvářet a upevnit pozitivní vztah k češtině a věcem s ní spojenými.

Místo výuky: Iberiodiomas.

Časová dotace: 1x za 14 dní 90 minut. (více info o časech výuky: zde.)

Možnost UKÁZKOVÉ HODINY.