Close

Jaký bude svět za sto let?

Tuto otázku dostaly děti v České škole Madrid při příležitosti stého výročí republiky. Netradiční oslavení stého výročí s láhví plnou vzkazů zakopanou pod olivovníkem se konalo na české ambasádě v Madridu.

Oslavení stého výročí republiky není oslava konající se čistě v rámci českých hranic. My, Češi žijící mimo hranice České republiky, jsme se hrdě přihlásili k české národnosti a také jsme oslavili toto krásné jubileum. Na půdě České školy Madrid započaly přípravy s týdením předstihem. Ve škole zavládla atmosféra připomínající si české kořeny. Zpívala se česká hymna, české písně a kreslily se české vlajky. Mimo tyto aktivity měly děti za úkol nakreslit či napsat vlastní představu o světě za sto let. Dopisy do budoucnosti se svázaly trikolorou a děti je vhodily do skleněné láhve s logem České školy Madrid, aby lidé za sto let věděli, od koho dopisy jsou. O týden později v sobotu 27. října v odpoledních hodinách započala oslava výročí republiky na rezidenci velvyslance České republiky. Na přivítání zazněla česká hymna a poté děti z České školy Madrid zazpívaly píseň Já jsem muzikant s cimbálovým doprovodem. Hlavním důvodem této návštěvy bylo zasazení stromu svobody – olivovníku, pod který naše děti hrdě umístily a zasypaly láhev se vzkazy do budoucnosti. Po zasazení stromu jsme pro děti přichystali program, který obsahoval činnosti jako poznávání stromů a vyrábění odznaků. Velký dík patří neziskové organizaci Ampa del colegio JARAMA za půjčení stroje na výrobu odznaků, které si děti mohly odnést s sebou domů jako vzpomínku na tento výjimečný den. Nejenom pro děti jsme připravili fotokoutek připomínající první republiku, odkud si každý mohl odnést vlastní fotografii. Navzdory deštivému počasí se oslava vydařila a všichni zúčastnění odcházeli s úsměvem na tváři. Závěrem patří velké poděkování Jeho Excelenci panu Jančárkovi za pozvání.

Za tým ČŠM Nikola Machalová