Close

Do muzea poslepu

Dokážete si představit být v roli nevidomého člověka? Vyzkoušet si roli osoby se zrakovým postižením, který se nespoléhá na vlastní zrak, ale velmi často na druhou osobu? Děti z České školy Madrid tuto příležitost dostaly při návštěvě tyflologického muzea v Madridu.

V sobotu 27. října jsme se s dětmi vypravili na prohlídku tyflologického muzea s cílem poznat zmenšeniny slavných španělských a světových památek. Tentokrát však naši žáci nevyužívali pouze zrak, ale aktivně zapojili své hmatové čití. Důležitým krokem před započetím celé prohlídky bylo poučení o správném provázení nevidomých osob. Plán byl jasný. Hlavně nikoho nezahltit zbytečnými informacemi. Nejdříve se žákům představily všechny památky, aby si vizuální představu spojili s hmatovou představou. Část, na kterou jsme se všichni těšili nejvíce, přišla hned po seznámení s památkami. Přišly na řadu dvojice, šátky a především důvěra mezi partnery. Tato aktivita děti nadchla natolik, že bylo obtížné je zastavit a získat si zpět jejich pozornost. To se nám, zkušeným učitelkám, samozřejmě nakonec podařilo. Jakmile jsme získaly jejich pozornost zpět, rychle jsme je shromáždily a pořídily jedno společné foto. Závěrem byl rozdán pracovní list, abychom si ověřili nově získané vědomosti. Úkolem bylo vyznačit španělské a světové památky ve slepé mapě. A co dál? Představte si, že naše děti umí Braillovo písmo! Posledním úkolem bylo vyluštění slova v Braillově písmě na základě Braillovy abecedy. Výsledek, ten se dozvíte jen od našich žáků. Po vyčerpávajících dvou hodinách nás ještě čekalo překvapení od nadace ONCE, které tímto za něj děkujeme. Kolik dárků, tolik radosti! Lépe bychom oslavit stoleté výročí republiky ani nemohli!

Návštěvou tyflologického muzea asociace ONCE jsme se ve vzpomínkách vrátili o sedm let zpět, k počátkům České školy Madrid, kdy díky pánům José Luis Martínez Donoso a Petru Tučkovi mohla ČŠM položit své základy a vyučovat prostorách, které nám tato asociase poskytla. Tímto jim ze srdce děkujeme.

Za tým ČŠM Nikola Machalová