Close

March 19, 2017

Divadlo Viola 2017

Divadlo Viola poprvé v Madridu
Diváci si už nedočkavě prohlížejí jeviště, kde visí na šnůře spousta krásných barevných klobouků a pod nimi leží nejrůznější hudební nástroje … zvonkohry, xylofony, kytara, piáno, … “K čemu to všechno tady je? Kdopak za námi letos přijel? Bude se nám to divadlo líbit?” honí se všem přítomným hlavou.
A líbilo! A jak! Divadlo Viola zcela pohltilo svou energií malé i velké diváky, kteří měli možnost se zaposlouchat i aktivně se účastnit písniček, říkadel, hádanek a pohádek, se kterými nám Martin, Radka a Pepa, herci divadla Viola, přivezli do Madridu kus milované domoviny. Velmi jim tímto děkujeme za příjemně strávené nedělní dopoledne, které nám v duši ještě doznívá a cinká hezkou vzpomínkou na prožité radostné hrátky s češtinou a společné muzicírování.

Naše poděkování patří také taneční škole Madridance za zapůjčení prostor, všem organizátorům a zúčastněným.